ngọc như ý phong thủy đẹp

Ý nghĩa may mắn của quyền trượng(ngọc như ý)

Ý nghĩa may mắn của quyền trượng Ngày xưa những người có quyền lực ở Trung Quốc thường giữ bên mình quyền trượng – thường làm bằng ngọc, cẩn vàng và đá quý.   Hoàng đế mang vương trượng tượng trưng cho uy quyền của hoàng đế. Kể từ đó, quyền trượng được xem như một biểu tượng của quyền lực tối