Cầu thạch anh hồng kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm QC201-S6-4005

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá thạch anh hồng (tại Việt Nam)
+ Kích thước (đường kính): 11cm
+ Khối lượng: 1.09kg
+ Ý nghĩa: kích hoạt cung tình duyên, giúp truyền đạt sự đồng cảm và nhạy cảm, tăng sự lãng mạn, tạ